کابل شبکه

کابل شبکه

کابل ها (Cables) می توانند برای عملکرد بهینه اجزا را به یکدیگر متصل کرده، یا اتاق سرور را به صورت گره ای(Knots) گره بزنند. کابل های HPE با پهنای باند بالاترT می توانند هزینه های کابل کشی و درهم ریختگی را کاهش دهند.کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی