نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

اشتراک دانش آموخته شده(Lesson Learned)


جایگاهی برای اشتراک هر آنچه به نظر ارزشمند می آید. موادی از جنس دانش آموخته شده(Lesson Learned).

" شعر باید توسط همه ساخته شود، نه توسط یکی." (لوتره آمون)


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...