نرخ دلار مبنا 40/000 تومان
قیمت دلار 40/000 تومان

پیشنهادات فوق العاده

در این بخش، فروش ویژه (یا مناسبتی و Occasional sales)، و فروش فوق العاده ( Super sales یا قیمت شکن) کلیه محصولات یا برخی از محصولات وب سایت؛ که ممکن است بطور روزانه نیز دستخوش تغییراتی شوند؛ به حضورتان اطلاع رسانی می گردند.