نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

پردازنده های کمــکی زئـون-فـی ســرور (Intel Xeon Phi Coprocessors/GPU) اینتـــل

پردازنده های کمــکی زئـون-فـی ســرور (Intel Xeon Phi  Coprocessors/GPU) اینتـــل

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor

پــردازنده های کمــکی / مکمـّــل ابـررایــانه ها، ســرورها و ورک-اسـتیشـن ســـرور سری زئـــون-فــی


اساسا کُــپراسسـورها یا پردازنده های کمــکی / مکمـّــل (Coprocessorsریـزپــردازنـده(MicroProcessor) هایی هستند که؛ برای تکمیل قابلیت های پـراسســـور ها یا پردازنده اولیه / اصلی (Processors) طراحی شده اند.
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی