نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

خواندنی ها


مطالبی ارزشمند در خصوص هر آنچه "بازارنما" به آنها ورود می کند:

1- سخت افزار های سروری.

2- کالاهای جالب.

3- مهندسی شبکه.

4- مهندسی معماری.

5- آموزش زبان.


و همچنین مطالبی عمومی و مفید و هرآنچه می تواند در راستای ارتقای دانش و آگاهی باشد.