نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

پردازنده های شرکت اینتـل (Intel Processors/CPUs)

پردازنده های شرکت اینتـل (Intel Processors/CPUs)


  • CPU های مقیاس پذیر Intel Xeon برای سـرورها و ایستـگاه های کـاری (Intel® Xeon Scalable  Processors for Servers and Workstations).
  • پردازنده های Intel Xeon W برای سـرورها و ایستـگاه های کاری حــرفه ای (Intel® Xeon W Processors for Servers and Professional Workstations).
  • پردازنده های Core X اینتل برای کار و بازی! (Intel® Core X Processors for Work and Play).
  • پردازنده های کمکی Intel Xeon Phi برای اَبَـررایـانه ها، سـرورها و ایستـگاه های کاری پیشــرفتـه  (Intel® Xeon Phi™ Coprocessor for Supercomputers, Servers, and High-end Workstations)