نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

سایر ملحقّات سِرورهای اچ.پی. (the rest Server Parts)


برخی اقلام از ملحقّات سرورهای hp که در سرفصل اصلی نیامده اند، بدین شرح می باشند:

1- کیج (cage) یا کدی (Caddy) هارد درایوهای داخلی.

2- کارت رایزر سرور (PCI-Express Riser Card Kit).

3- پنل جلو/بزل/قاب امنیتی (Security Bezel).

4- نازل فن خنک کننده کارت گرافیک محاسباتی انویدیا تسلا (ُShroud Duct/Nozzle).

5- کابل برق کارت گرافیک (Graphic card power adaper cable)

6- رید کنترلر (Raid Controller)