نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

سایر ملحقّات شبکه


برخی اقلام از ملحقّات شبکه که در سرفصل اصلی نیامده اند، بدین شرح می باشند:

- پیچ مخصوص نصب گوشواره سوئیچ های سیسکو

- پک آماده(2 تکّه) پیچ های سوئیچ و رک شبکه

- پک آماده(3 تکّه) پیچ های سوئیچ و رک شبکهکمی صبر کنید...

دسته‌بندی