نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

رک های دیــواری (Wall-mount Racks)


رک های دیــواری (Wall-mount Racks) محفظه ای فلزی هستند که جهت حفاظت، از ملزومات شبکه(Network Requirement) مانند سرور ها، روترها، سوئیچ ها، و …. مورد استفاده قرار می گیرند. این رک ها موجب میشوند که این تجهیزات در فضایی فشرده و نسبتا کم قرار گیرند و به این ترتیب در فضای مورد نیاز صرفه جویی میشود. رک ها در کنار پچ پنل ها این امکان را ایجاد میکنند که کابل کشی ها به شکل منظم و فشرده ای صورت گیرند. آخرین نکته اینکه با قرار دادن تجهیزات شبکه(Network Equipment) در درون رک ها امکان جلوگیری از دسترسی فیزیکی افراد غیر مجاز  جلوگیری می شود.


موردی برای نمایش وجود ندارد.