نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

مـادربـــرد (MotherBoard)


مـــادربـرد / میـن بـرد

MotherBoard / MainBoard / MB


ارائه مادربردهای (MoBo) مناسب کارهای خاص، شامل؛

  •  تـــدویـن ()
  • گیـمـــینگ ()
  • انیـمیشـــن ()
  • رنــدرینـــگ ()
  • گـرافیـــک ()
  • عــکاسـی ()
  • 3 بعـدی ســـازی ()

...


که بعضا با هردو سری پردازنده های: Intel® Xeon®  و  Intel® Core™ هم سازگارند.
موردی برای نمایش وجود ندارد.