نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

رک سـرور و شبـکـه (Server & Network Rack)


رک ها(Racks)؛ محفظه ای فلزی هستند که جهت حفاظت، از ملزومات شبکه(Network Requirements) مانند سرور ها(Servers)، روترها(Routers)، سوئیچ ها(Switches)، و …. مورد استفاده قرار می گیرند. 

وجود رک ها موجب شده تا؛ این تجهیزات در فضایی فشرده و نسبتا کم قرار گرفته، و به این ترتیب در فضای مورد نیاز صرفه جویی شود. رک ها در حضور پچ پنل ها(Patch Panel) این امکان را ایجاد می کنند که کابل کشی ها به شکل منظم و فشرده ای صورت گیرند.  از طرفی؛ با قرار دادن تجهیزات شبکه در درون رک ها، از امکان دسترسی فیزیکی افراد غیر مجاز جلوگیری می شود.