نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

سـرورهای پــاوراِج دِل (Dell PowerEdge Servers)


ســرورهای پـــاوراِج شرکت دِل (Dell PowerEdge Servers)

موتور نوآوری خود را، با راه‌حل‌های فناوری(Technology Solutions) که به شما کمک می‌کنند نوآوری را به ثمر رسانیده، تطبیق داده، و رشد کنید؛ تقویت کنید!

اساسا نیاز یک مجموعه به سرور (Servers) می تواند به یک/چند صورت زیر باشد:

  • سرورهای محاسباتی (Computing servers)
  •  سرورهای ذخیره سازی (Storage servers)
  • سرورهای شبکه ای (Network servers)
  • سرورهای دیتابیس (Database servers)
  • سرورهای گرافیکی (Graphical servers)

موردی برای نمایش وجود ندارد.