نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

ماژول باتری/اَبَــــرخــازن رِیدکنترلـر Raid-Controller Battery/Super-Capacitor(Super Caps) Module

ماژول باتری/اَبَــــرخــازن رِیدکنترلـر Raid-Controller Battery/Super-Capacitor(Super Caps) Module

حافظه پنهان نوشتن با پشتوانه فلش یا به اختصار FBWC ها (Flash Backed Write Cache) از دستگاه‌های فلش NAND 6 برای حفظ داده‌های حافظه پنهان، و اَبَرخـــــازن‌ها (Super-Caps) به جای باتری‌ها (Battery)، برای تامین انرژی در هنگام افت برق استفاده می‌کند. FBWC ها مزایای قابل توجهی را نسبت به سیستم حافظه پنهان نوشتن با پشتیبان باتری  یا به اختصار BBWC ها (Battery-Backed Write-Cache) ارائه می دهد.

و از آنجایی که FBWC محتویات حافظه را روی دستگاه های فلش می نویسد - دیگر محدودیت عمر باتری 48 ساعته وجود ندارد و با روشن شدن بعدی داده ها به درایو دیسک ارسال می شوند.


کمی صبر کنید...

ماژول باتـری/اَبَـــرخـازن رید کنترلر سرور اچ پی (001-731126 #) HP DL580 G8 Server FBWC Capacitor Battery-Pack (4.32V / Ni-MH / 150mAh) with 36-in(91cm) Cable 7-PIN Connector

16,000,000 تومان

پــک ماژول باتری رید کنترلر سرور HP DL580 G8، در واقع یکی از 3 قطعه، مجموعه رید کنترلر این سرور، و برای کنترلرهای سری P از جمله P431 مخصوص سرور DL580 G8 می باشد.


ماژول باتـری/اَبَـــرخـازن رید کنترلر سرور اچ پی (001-756126#) HP DL580 G9 Server Flash Backed Write Cache(FBWC) Capacitor Battery-Pack (3.6V / Ni-MH / 150mAh) with 24-in(61cm) Cable & 6-PIN Connector

12,000,000 تومان

بـاتـــری های کنتـــرلـر، ویژه-کاربرد محور هستند. و این بدین معنی است که؛ فقط پس از شناخت دستگاه مورد نظر می توانید باتری جدید خریداری کنید. در غیر این صورت، فقط اتلاف وقت و منابع خواهد بود. باتری های کنترلر Dell PERC برای سرورهای PowerEdge و باتری های کنترلر HP برای سرورهای سری P هستند. شما نمی توانید کنترلر باتری ها را با هم تعویض کنید.


ماژول باتـری/اَبَـــرخـازن رید کنترلر سرور اچ پی (001-878643 #) HP DL380 G9 Server Flash Backed Write Cache(FBWC) 96W Capacitor Battery-Pack Module (7.2V / Li-Ion / 1100mAh) with 57-in(145cm) Cable & 6-PIN Connector9

2,800,000 تومان

بـاتـــری های کنتـــرلـر، ویژه-کاربرد محور هستند. و این بدین معنی است که؛ فقط پس از شناخت دستگاه مورد نظر می توانید باتری جدید خریداری کنید. در غیر این صورت، فقط اتلاف وقت و منابع خواهد بود. باتری های کنترلر Dell PERC برای سرورهای PowerEdge و باتری های کنترلر HP برای سرورهای سری P هستند. شما نمی توانید کنترلر باتری ها را با هم تعویض کنید.


ماژول باتـری/اَبَـــرخـازن رید کنترلر سرور اچ پی (001-731125 #) HP DL580 G9 Server Flash Backed Write Cache(FBWC) Capacitor Battery-Pack (3.6V / Ni-MH / 150mAh) with 24-in(61cm) Cable & 6-PIN Connector

14,000,000 تومان

​​​​بـاتـــری های کنتـــرلـر، ویژه-کاربرد محور هستند. و این بدین معنی است که؛ فقط پس از شناخت دستگاه مورد نظر می توانید باتری جدید خریداری کنید. در غیر این صورت، فقط اتلاف وقت و منابع خواهد بود. باتری های کنترلر Dell PERC برای سرورهای PowerEdge و باتری های کنترلر HP برای سرورهای سری P هستند. شما نمی توانید کنترلر باتری ها را با هم تعویض کنید.


ماژول باتـری/اَبَـــرخـازن رید کنترلر سرور اچ پی (001-660093 #) HP Flash Backed Write Cache(FBWC) Capacitor Battery-Pack (5.4V-17F) with 36-in(92cm) Cable & 6-PIN Connector

1,500,000 تومان

حافظه پنهان نوشتن با پشتوانه فلش یا به اختصار FBWC ها (Flash Backed Write Cache) از دستگاه‌های فلش NAND 6 برای حفظ داده‌های حافظه پنهان، و اَبَرخـــــازن‌ها (Super-Caps) به جای باتری‌ها (Battery)، برای تامین انرژی در هنگام افت برق استفاده می‌کند. FBWC ها مزایای قابل توجهی را نسبت به سیستم حافظه پنهان نوشتن با پشتیبان باتری  یا به اختصار BBWC ها (Battery-Backed Write-Cache) ارائه می دهد.و از آنجایی که FBWC محتویات حافظه را روی دستگاه های فلش می نویسد - دیگر محدودیت عمر باتری 48 ساعته وجود ندارد و با روشن شدن بعدی داده ها به درایو دیسک ارسال می شوند.


دسته‌بندی