نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

کیج SFF (2.5 اینچی)


کیج های SFF (2.5 اینچی) و LFF (3.5 اینچی) سِرورهای hp در نسل های (Generations) زیر قابل ارائه می باشد :

1- نسل اوّل تا هفتم (Gen1- Gen7)

2- نسل 8 و 9 و 10 (Gen8-Gen10)


توضیح اینکه؛

اوّل) انواع "براکت(Bracket)" با نام های متفاوتی مثل <کدی(Caddy)> ، <کیج(Cage)>، <قاب هارد(Hard frame)> و <سینی هارد(Hard Tray)>در بازار شناخته می شوند، که همگی در دو نوع زیر می باشند:

     - نوع 2.5 اینچی یا  SFF

     - نوع 3.5 اینچی یا  LFF

     - تبدیل SFF به LFF

     - بلنک (Tray Blank)

 

دوّم) برخی از وظایف این کیج ها:

     - جهت اتصال انواع هارد های 2.5 و 3.5 اینچی به سرورهای نسل HP  در قالب قابلیت Hot Swap (تعویض بدون وقفه)، حضور این کیج ها مکمّل سیستم و ضروری می باشند.

     - در خود عملکرد هارد و تشخیص خطایش، با واسطه کنترلرهایی نظیر Raid Controllers تاثیر مستقیم دارند.

     - در تکمیل فرایند انتقال آلارم ها و وارنینگ ها از طریق سنسورهای  HP  به  iLO  ، نقش مهمی دارند.