نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

تجهیزات شبکه Network Equipment


تجهیزات شبکهبه منظور؛ ترکیب(Combine)، تقسیم(Split)، سوئیچ(Switch)، تقویت(Boost) یا هدایت(Direct) بسته های اطلاعات، در طول یک شبکه کامپیوتری یا مخابراتی(Computer or Telecommunication network) استفاده می شوند.

این بخش محصول به طور عمده شامل موارد زیر می باشد:

  • هاب ها (Hubs)
  • سوئیچ ها(Switches)
  • روترها(Routers)
  • پل ها(Bridges)
  • دروازه ها(Gateways)
  • مالتی پلکسرها(Multiplexers)
  • فرستنده-گیرنده ها(Transceivers)
  • و فایروال ها(Firewalls)