نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

سرور hp Proliant DL360

سرور hp Proliant DL360

سرور های  hp Proliant DL360 G8 با پیکربندهای مختلف.


توجه: کلیه قیمت هایی که برای سرورهای سفارشی اعلام می گردند، بدون احتساب قیمت کدی/کیج ها می باشند. لذا در صورت اعلام نیاز خریدار، مبالغ آنها جداگانه محاسبه و دریافت می شوند.

>>> دانلود فایل "نگاهی گذرا به اجزا و قطعات سرورهای HP"کمی صبر کنید...

دسته‌بندی