نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

فروش فوق العاده و قیمت شکن (Super sales)