نرخ دلار مبنا 40/000 تومان
قیمت دلار 40/000 تومان

خریدهای ما

دوستان فروشنده و تامین کننده کالا، در هر زمینه مرتبط با حوزه کاری این وب سایت؛ لطفا پیشنهادات تامین و فروش کالا و خدمات خود را -در حد امکان مشروح- در این بخش ارائه کنند.

"یا از شما می خریم، یا برای شما"