نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

علف خرس

پول "علف خرس" نیست!

/money-never-grows-on-trees

Money never grows on trees