نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

take choice

هر چقدر پول بدی، آش می خوری ..

/pay-your-money-take-your-choice

Pay your money,Take your choice