همیشه در هنگام تصمیم گیری در مورد خرید بعدی مان، با توجه به چارچوبهای خاص خرید تجهیزات فناوری اطلاعات ، ممکن است سوالات زیادی داشته باشیم:

1- تشخیص اینکه چه سرورهایی (برای مثال سرورهای استفاده شده) برای نیازهای شما مناسب تر هستند نیز می تواند آزمایش باشد و به پیش بینی های خاصی از فناوری اطلاعات که شما برای آنها ترتیب می دهید ، متکی خواهد بود. شما احتمالاً به چیزی قابل اعتماد ، معقول و چیزی که مدت زمان بسیار کوتاهی داشته باشد نیاز خواهید داشت.

2- همچنین باید تصمیم بگیرید که از کدام فروشنده خریداری کنید. در هنگام خرید سرورهای استفاده شده یا سرورهای متعلق به قبل ، در هر صورت ، عوامل بسیار بیشتری وجود دارند که در گرفتن تصمیم تان ورود کرده، و روندش را پیچیده تر می نمایند. به عنوان مثال ، ماهیت آیتم هایی که تعمیر شده ، اعتبار فروشنده ، صلاحیت اظهاراتش، ارزیابی اقلام فروشنده، و..  و تازه این تنها نوک کوه یخ است.

جایگزین های موجود برای شما به هیچ وجه، به این شکل یا فرم محدود نمی شوند. هنگام خرید سرورهای جدید بدون جعبه ، شما فقط باید انتخاب کنید که کدام مارک (OEM) برای شما مناسب تر است ، دقیقاً به همان ترتیب که به آن نیاز دارید.

در مقاله های بعدی ، ما پنج دلیل اصلی را بررسی می کنیم که؛ چرا برای بالا بردن امنیت سرور خود -به جای اینکه تازه از سروری جدید استفاده کنید- ممکن است نیاز به خرید سرورهای استفاده شده (Utilized Servers) داشته باشید.