نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

سرور

سِرورهای استفاده شده (Used Servers)

/used-servers-story

در خصوص؛ چیستی سرورهای استفاده شده(Utilized Servers)، معایب و مزایای آنها، تهدیدها و فرصتهای پیش رو مصرف کنندگانش، و..؛ در سایت های داخلی خودمان بعضا بسیار قلمفرسائی شده است. امّا واقعیت آنست که باید گفت: اگر فردی یا شرکتی توان مالی هزینه کردن کلان (بعضا میلیاردی) برای سیستم های نو را داشته باشد، قطعا هرگز گذارش به بازار سیستم های غیر نو نخواهد افتاد، تا مخاطب این نوشته گردد. با این اوصاف بعید است که کسی منکر برتری نو بر غیرنو باشد. لذا، روی صحبت ما با اشخاصی ست که؛ در شرایط اقتصادی نه چندان مطلوب دوران گذار قرار دارند.