نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

apple

حلال زاده به دائیش میره!

/apple-never-falls-far-from-the-tree

Apple never falls far from the tree