نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

one point more than

اون به شیطون هم درس میده!

/she-knows-one-point-more-than-the-devil

She knows one point more than the devil