نرخ دلار مبنا 40/000 تومان
قیمت دلار 40/000 تومان

proverb

از دل برود، هر آنکه از دیده برفت!

/out-of-sight-out-of-mind

Out of sight, Out of mind