نرخ دلار مبنا 1USD=40000IRR
قیمت دلار 1USD=40000IRR

using second hand servers

5 دلیل قانع کننده برتری سرورهای استفاده شده (Used Servers)

/5-reasons-using-used-servers

همیشه در هنگام تصمیم گیری در مورد خرید بعدی مان، با توجه به چارچوبهای خاص خرید تجهیزات فناوری اطلاعات ، ممکن است سوالات زیادی داشته باشیم. در اینجا سعی بر این است تا در چند مقاله به این موضوع مهمّ بیشتر پرداخته، و آن  را به چالش بکشیم.